A Giao Ẩm

 

A Giao Ẩm

đăng 04:25, 31 thg 12, 2018 bởi Đông Dược Hoàng Dung
A Giao Ẩm
Tác Giả: Vương Khẳng Đường

Chủ Trị:
Trị tiểu thường xuyên, tiểu không tự chủ

A giao 120g 
Lộc nhung 40g 
Mẫu lệ 40g 
Tang phiêu tiêu 40g

Ghi Chú:
Tán bột, uống lần 10g hòa với nước ấm, ngày 2 lần