A Giao Kê Tử Hoàng

 

A Giao Kê Tử Hoàng

đăng 04:27, 31 thg 12, 2018 bởi Đông Dược Hoàng Dung
A Giao Kê Tử Hoàng
Tác Giả: Du Căn Sơ

Chủ Trị:
Dưỡng âm, tức phong. Trị nhiệt tà thương âm, môi khô, miệng khô chân tay mềm yếu

A giao 16g 
Kê tử hoàng (lòng đỏ trứng) 1 cái 
Bạch thược 12g 
Phục thần 8g 
Câu đằng 12g 
Lạc thạch đằng 8g 
Thạch quyết minh 12g

Ghi Chú:
Vị Câu đằng, A giao để riêng, sắc các vị còn lại khi thuốc gần được thì cho vị Câu đằng vào khoảng 10 phút thì đổ thuốc ra, cho A giao vào quậy cho tan hết, kế đến cho Kê tử hoàng vào, quậy uống.