An Thai Ẩm II

 

An Thai Ẩm II

đăng 04:31, 31 thg 12, 2018 bởi Đông Dược Hoàng Dung
An Thai Ẩm II

Tác Giả: Hải Thượng Lãn Ông

Chủ Trị:
Trị thai động không yên, bụng đau, lưng đau, ăn ít

Nhân sâm 4g 
Chích cam thảo 2g 
Bạch truật 4g 
Đương quy 4g 
Sinh địa 4g 
Xuyên khung 4g 
Bạch thược 4g 
Hoàng cầm 4g 
Sa nhân 2g 
Sinh khương 3 lát 
Trần bì 4g 
Tô tử 4g

Ghi Chú:
Sắc uống