An Thai Nhuận Táo Thang

 

An Thai Nhuận Táo Thang

đăng 04:33, 31 thg 12, 2018 bởi Đông Dược Hoàng Dung
An Thai Nhuận Táo Thang

Tác Giả: Nguyễn Phu

Chủ Trị:
Trị có thai mà bị táo bón, nóng nhiệt, lở miệng, viêm họng

Hoàng cầm 8g 
Cát căn 10g 
Huyền sâm 12g 
Mạch môn 10g 
Sinh địa 12g 
Thiên môn 10g

Ghi Chú:
Sắc uống