An Thai Ôn Khí Thang

 

An Thai Ôn Khí Thang

đăng 04:34, 31 thg 12, 2018 bởi Đông Dược Hoàng Dung
An Thai Ôn Khí Thang

Tác Giả: Sa Đồ Mục Tô

Chủ Trị:
Trị có thai mà bị té ngã gây tử cung ra máu

A giao (nướng) 12g 
Đương quy 12g 
Bạch thược 10g 
Hoàng cầm 8g 
Ngải diệp 10g 
Sa nhân 8g 
Tô ngạnh 8g 
Cam thảo 4g

Ghi Chú:
Sắc uống