An Thai Đương Quy Thang

 

An Thai Đương Quy Thang

đăng 04:33, 31 thg 12, 2018 bởi Đông Dược Hoàng Dung
An Thai Đương Quy Thang

Tác Giả: Vương Đào

Chủ Trị:
Chỉ huyết, an thai, trị có thai 5 tháng mà thai động không yên, bụng đau thấu ra sau lưng, tiểu buốt, nước tiểu có máu

A giao (nướng) 8g 
Đương quy 8g 
Ngải diệp 8g 
Nhân sâm 8g 
Xuyên khung 8g 
Đại táo 4 quả

Ghi Chú:
Sắc uống