An Thai Vạn Toàn Thang

 

An Thai Vạn Toàn Thang

đăng 04:35, 31 thg 12, 2018 bởi Đông Dược Hoàng Dung
An Thai Vạn Toàn Thang

Tác Giả: Nguyễn Phu

Chủ Trị:
Trị có thai mà bị ra máu vào các tháng lẻ, lưng đau, bụng đau

A giao 8g 
Bạch thược 8g 
Bạch truật (sao) 8g 
Đảng sâm 12g 
Đương quy 10g 
Hoàng kỳ 8g 
Ngải diệp 8g 
Thục địa 8g 
Tục đoạn 8g 
Chích cam thảo 2g

Ghi Chú:
Sắc uống