An Thần Bổ Tâm Thang

 

An Thần Bổ Tâm Thang

đăng 04:36, 31 thg 12, 2018 bởi Đông Dược Hoàng Dung
An Thần Bổ Tâm Thang

Tác Giả: Thẩm Kim Ngao

Chủ Trị:
Dưỡng âm, thanh nhiệt, an thần, trừ phiền, trị tâm can lưỡng hư, tâm phiền mất ngủ

Phục thần 5g 
Toan táo nhân sao 3g 
Viễn chí 3g 
Sinh địa 5g 
Bạch thược 4g 
Bạch truật 4g 
Cam thảo 2g 
Đương quy 5g 
Hoàng cầm 5g 
Huyền sâm 2g 
Mạch môn đông 8g

Ghi Chú:
Sắc uống