An Thận Thang

 

An Thận Thang

đăng 04:38, 31 thg 12, 2018 bởi Đông Dược Hoàng Dung
An Thận Thang

Tác Giả: Nhiễm Tiểu Phong

Chủ Trị:
Trị hư hỏa bốc lên gây ù tai, nhức răng

Câu kỷ tử 8g 
Sơn dược 8g 
Ngưu tất 6g 
Bạch phục linh 6g 
Sơn thù nhục 6g 
Thục địa 16g

Ghi Chú:
Sắc uống