An Tỳ Thang ( 清脾湯)

 

An Tỳ Thang ( 清脾湯)

đăng 04:38, 31 thg 12, 2018 bởi Đông Dược Hoàng Dung
An Tỳ Thang ( 清脾湯)

Tên Pinyin: Qīng pí tāng
Tên Tiếng Hoa: 清脾湯

Chủ Trị:
Giáng khí nghịch, trừ đàm, trị tỳ thực, đầy bụng, ăn không tiêu

Sài hồ - Chai Hu - 柴胡 9g 
Hoàng cầm - Huang Qin - 黃苓 10g 
Bạch phục linh - Fu Ling - 茯苓 12g 
Bán hạ - Ban Xia - 半夏 10g 
Hậu phác - Hou Po - 厚朴 9g 
Thảo quả - Cao Guo 草果 6g 
Thanh bì - Qing Pi - 青皮 5g 
Bạch truật - Bai Zhu 白术 9g 
Cam thảo - Gan Cao - 甘草 3g

Ghi Chú:
Sắc uống