Ba Kích Thiên Thang II

 Ba Kích Thiên Thang II

đăng 04:46, 31 thg 12, 2018 bởi Đông Dược Hoàng Dung

Ba Kích Thiên Thang II

Tác Giả: Trương Thạch Ngoan


Chủ Trị:

Thống tý, phong thấp lạnh, chân và gối đau, đi đứng khó khăn.


Ba kích thiên 6g 

Chích thảo 2g 

Đương quy 2g 

Ngũ gia bì (tẩm rượu) 2g 

Ngưu tất 2g 

Nhục quế 2g 

Phòng kỷ 2g 

Phòng phong 2g 

Phụ tử (nướng) 4g 

Phục linh 2g 

Sinh khương 3 lát 

Thạch hộc 2g 

Tỳ giải (sao muối) 2g


Ghi Chú:

Sắc uống 1 giờ trước khi ăn hoặc 2 giờ sau khi ăn.