Bá Tử Dưỡng Tâm Hoàn (柏子养心丸)

 Bá Tử Dưỡng Tâm Hoàn (柏子养心丸)

đăng 04:48, 31 thg 12, 2018 bởi Đông Dược Hoàng Dung

Bá Tử Dưỡng Tâm Hoàn (柏子养心丸)

Tên Pinyin: Bǎi zi yǎng xīn wán

Tên Tiếng Hoa: 柏子养心丸


Tác Giả: Bành Dụng Quang


Chủ Trị:

Dưỡng tâm, an thần, tư âm, bỗ thận, trị lao tâm quá độ, tâm huyết suy tổn, tinh thần hay bị hoảng hốt, sợ hãi, hồi hộp


Bá tử nhân 40g 

Phục thần 10g 

Đương quy 10g 

Câu kỷ tử 30g 

Mạch môn đông 10g 

Thạch xương bồ 10g 

Thục địa 20g 

Huyền sâm 20g 

Cam thảo 5g


Ghi Chú:

Tán bột, luyện với mật làm hoàn, ngày uống 20g