Bán Hạ Hậu Phác Thang (半夏厚朴汤)

 Bán Hạ Hậu Phác Thang (半夏厚朴汤)

đăng 04:54, 31 thg 12, 2018 bởi Đông Dược Hoàng Dung

Bán Hạ Hậu Phác Thang (半夏厚朴汤)

Tên Pinyin: Ban xia hou po tāng

Tên Tiếng Hoa: 半夏厚朴汤


Tác Giả: Trương Trọng Cảnh


Chủ Trị:

Lý khí, giáng nghịch, hóa đờm, tán kết, trị chứng khí hạch, thất tình uất kết khiến cho đờm dãi kết lại, trong họng như có vật gì vướng, ngực đầy, bụng đầy, biếng ăn


Bán hạ chế 12g 

Hậu phác 9g 

Phục linh 12g 

Tô diệp 6g 

Gừng tươi 4 lát


Ghi Chú:

Sắc uống