Bán Hạ Thiên Ma Bạch Truật Thang

 Bán Hạ Thiên Ma Bạch Truật Thang

đăng 04:56, 31 thg 12, 2018 bởi Đông Dược Hoàng Dung

Bán Hạ Thiên Ma Bạch Truật Thang

Tác Giả: Lý Đông Viên


Chủ Trị:

Mắt hoa, đầu váng, nhức đầu, hóa đàm, khu phong, lợm giọng buồn nôn, mình nặng


Bán hạ 12g 

Mạch nha 12g 

Trần bì 12g 

Bạch truật 8g 

Thần khúc 8g 

Thiên ma 8g 

Thương truật 4g 

Nhân sâm 4g 

Hoàng kỳ 4g 

Bạch phục linh 4g 

Trạch tả 4g 

Hoàng bá 1g 

Can khương 1g


Ghi Chú:

Tán bột, mỗi lần uống 2g hòa với nước ấm.