Bát Tiên Tiêu Dao Thang

 Bát Tiên Tiêu Dao Thang

đăng 05:00, 31 thg 12, 2018 bởi Đông Dược Hoàng Dung

Bát Tiên Tiêu Dao Thang

Tác Giả: Ngô Khiêm


Chủ Trị:

Trị tổn thương do té ngã, bị đánh đập, phong hàn xâm nhập vào gân xương, cơ nhục, tay chân và cơ thể đau nhức


Đương quy 8g 

Xuyên khung 4g 

Xuyên tiêu 12g 

Hoàng bá 8g 

Khổ sâm 20g 

Kinh giới 4g 

Phòng phong 4g 

Mẫu đơn bì 12g 

Thương truật 12g 

Cam thảo 4g