Bát Vật Thận Khí Hoàn

 Bát Vật Thận Khí Hoàn

đăng 05:03, 31 thg 12, 2018 bởi Đông Dược Hoàng Dung

Bát Vật Thận Khí Hoàn

Tác Giả: Hứa Quốc Trinh


Chủ Trị:

Dưỡng huyết, hoạt huyết, chắc răng, đen tóc, trị thận âm bất túc, hư hỏa bốc lên, mặt đỏ, tai ù, chân lạnh, đờm đặc, tiêu khát


Đơn bì 12g 

Phục linh 12g 

Sơn dược 16g 

Sơn thù 16g 

Thục địa 32g 

Trạch tả 12g 

Hoàng kỳ 12g 

Ngũ vị tử 4g


Ghi Chú:

Tán bột, làm hoàn, ngày uống khoảng 20g