Bát Vị Địa Hoàng Hoàn (八味地黃丸)

 Bát Vị Địa Hoàng Hoàn (八味地黃丸)

đăng 05:04, 31 thg 12, 2018 bởi Đông Dược Hoàng Dung

Bát Vị Địa Hoàng Hoàn (八味地黃丸)

Tên Pinyin: Ba Wei Di Huang Wan

Tên Tiếng Hoa: 八味地黃丸


Tác Giả: Ngô Khiêm


Chủ Trị:

Ôn bổ thận dương. Chủ trị các chứng đau lưng, mỏi gối, lưng và chi dưới lạnh, tiểu tiện nhiều lần, phù thũng và ngứa ở những người dễ mệt mỏi, lượng tiểu tiện giảm hoặc đái rắt, đôi khi miệng khát


Thục địa 24g 

Sơn dược 12g 

Sơn thù du 12g 

Bạch phục linh 9g 

Trạch tả 9g 

Đan bì 9g 

Phụ tử 8g 

Nhục quế 8g 


Ghi chú: 

Thang này còn được gọi là Bát Vị Quế Phụ


Ghi Chú:

Sắc uống hoặc nhân liều lượng lên 10 lần rồi tán bột làm hoàn