Bình Can Hòa Huyết Phương

 Bình Can Hòa Huyết Phương

đăng 05:06, 31 thg 12, 2018 bởi Đông Dược Hoàng Dung

Bình Can Hòa Huyết Phương

Tác Giả: Lê Hữu Trác


Chủ Trị:

Trị âm huyết hư yếu, sườn đau, khó thở, đầu cổ cứng đau, choáng váng, mắt mờ do phong nhiệt, can hỏa vượng


Đan sâm 6g 

Sài hồ 6g 

Sinh địa 12g 

Thục địa 8g 

Đơn bì 4g 

Bạch thược 8g 

Đương quy 8g 

Ngô thù 4g 

Nhục quế 2g 

Sơn thù 4g 

Toan táo nhân (sống, đập giập) 4g 


Ghi Chú:

Sắc uống