Bình Vị Tán Gia Vị

 Bình Vị Tán Gia Vị

đăng 05:07, 31 thg 12, 2018 bởi Đông Dược Hoàng Dung

Bình Vị Tán Gia Vị

Tác Giả: Ngô Khiêm


Chủ Trị:

Trị ăn không tiêu, ợ hơi, ợ chua


Mạch nha 40g 

Thương truật 12g 

Trần bì 8g 

Chỉ xác 6g 

Hậu phác 40g 

Thần khúc 8g 

Cam thảo 6g


Ghi Chú:

Tán bột, ngày uống 2 lần, mỗi lần 8g