Bình Vị Tán (平胃散)

 Bình Vị Tán (平胃散)

đăng 05:07, 31 thg 12, 2018 bởi Đông Dược Hoàng Dung

Bình Vị Tán (平胃散)

Tên Pinyin: Píng wèi sǎn

Tên Tiếng Hoa: 平胃散


Tác Giả: Cục Phương


Chủ Trị:

Ăn uống không tiêu, tích trệ, tiêu chảy, kiết lỵ, báng do khí trệ


Thương truật 300g 

Hậu phác (chế gừng) 190g 

Trần bì 190g 

Trích cam thảo 120g Ghi Chú:

Tán bột mỗi lần uống 8g hòa với nước sắc của Sinh khương 2 lát, Đại táo 2 quả, uống ấm